Thành viên ban kiểm soát
 

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Trình độ: Cử nhân Tài chính, CFA Charter Holder của Học viện CFA (Mỹ)
Quá trình:
2001 – 2002: Kế toán viên Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển TID
2002 – 2006: Kế toán trưởng Công ty TNHH Cơ điện tử và thương mại Quốc tế
2006 – nay: Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB
Phó phòng Kế toán, Trưởng Bộ phận kiểm soát nội bộ
2018: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
 
  Danh sách thành viên HĐQT
   
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second