Thành viên HĐQT
 

Ông VÕ TRUNG CƯƠNG

Trình độ: Đại học
Quá trình:
2007 – 2011: Trưởng Bộ phận Trading Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
2011 – 2015: Trưởng Bộ phận Đầu tư Công ty Chứng khoán Thiên Việt
2015 – 2016: Phó Giám Đốc Công ty TNHH MTV TMDV Đầu tư Sài Gòn 3
2017 – nay: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Sài Gòn 3 Jean
 
  Danh sách thành viên HĐQT
   
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second