Phó Chủ tịch HĐQT
 

Ông NGUYỄN KHÁNH LINH

Trình độ: Cao học
Quá trình:
2002 - 2006: Giảng viên Đại học Ngân hàng Tp.HCM
2006 - 2014: Tổng Giám Đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
2011 - 2016: Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT Công ty Cổ phần Ngoại thương & Phát triển Đầu tư TP.HCM
Hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
Phó Chủ tịch Điều hành HĐQT Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sài Gòn 3 Jean
 
  Danh sách thành viên HĐQT
   
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second